×

FORGOT YOUR DETAILS?

DOWNLOADS

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Subscribe

TESTIMONIALS

EIGEN REGIONALE MUNT

Regiogeld is een overkoepelend systeem waarbij verschillende regionale munten autonoom maar toch verbonden kunnen ontstaan.

In Regiogeld kan iedereen –gratis en zonder toestemming of toezicht– een onafhankelijke munt opzetten en beheren, in zeven stappen:

1.  kernteam samenstellen
2.  naam kiezen
3.  toekennen beheerfuncties
4. startkapitaal vergaren
5.  geldbiljetten, promotiemateriaal en acceptatiestickers ontwerpen en drukken
6.  campagne voor eerste groep winkeliers
7.  servicepunt inrichten
8.  publieke lancering van de nieuwe munt

KERNTEAM SAMENSTELLEN

Een klein team van gemotiveerde netwerkers is genoeg om een geldnetwerk te starten.  Een nieuwe munt kan klein beginnen en groot groeien, met in elk stadium andere eisen aan het kernteam.

Wie heel klein wil beginnen kan met alleen vrijwilligers de basis leggen voor een nieuwe munt.  Zolang de kredietkraan dicht blijft –er alleen tegen euro gewisselde biljetten in omloop komen– blijft de taak van de netwerkorganisatie beperkt tot het voeren van supervisie op een geautomatiseerde biljetadministratie, en is de belangrijkste taak van het team om de nieuwe munt te produceren en onder de aandacht te brengen.

NAAM KIEZEN

Op Regiogeld kan elke groep van minimaal vijf ingeschreven Regiogeldgebruikers een nieuwe entiteit inschrijven en deze aanmerken als valuta.  Deze entiteit voert het soevereine beheer over de munt.
Zodra een nieuwe valuta is ingeschreven kunnen alle Regiogeldgebruikers dat zien en de geactiveerde geldproducten gebruiken.

Zorg voor een toegankelijke naam. Een naamwedstrijd geeft direct bekendheid aan jouw initiatief.

TOEKENNEN BEHEERFUNCTIES

De valuta-entiteit wijst beheerders toe. Dit zijn in fase 1 (werken met eurogedekt contant geld) de koeriers/het servicepunt. Dit zijn entiteiten die geld bewaken dat volgens de administratie niet in omloop is. Zij zijn verantwoordelijk voor de administratie van het transport en de in- en verkoop van het regiogeld.

STARTKAPITAAL VERGAREN

Een netwerkorganisatie die zich als valuta heeft ingeschreven kan haar bedoelingen communiceren en startkapitaal vergaren voor de eerste drukkosten.  Voor tienduizend euro kunnen voldoende beveiligde biljetten worden gedrukt.  Deelname aan Regiogeld is gratis, zolang de netwerkorganisatie haar diensten zelf ook gratis aanbiedt.

zie: Werkwijze verdienmodel

Geldbiljetten, promotiemateriaal en acceptatiestickers ontwerpen en drukken

Een nieuw geldnetwerk bepaalt zijn eigen uitstraling, in het geldontwerp en in een huisstijl voor het nodige informatiedrukwerk en acceptatiestickers.  Regiogeld vraagt deelnemers om de ontwerpen te uploaden voor hergebruik of als inspiratie.  Op Regiogeld kan een netwerk ook in eigen stijl een eigen website beheren en vormgeven.

Campagne voor eerste groep winkeliers

Een nieuwe munt krijgt waarde zodra die kan worden uitgeven in een paar winkels die spullen verkopen die de meeste mensen regelmatig nodig hebben.  Essentieel is natuurlijk een voedingswinkel, maar ook andere praktische zaken zoals een fietsenmaker of horecagelegenheden zijn geschikt voor de initiële shortlist van acceptanten.

Servicepunt inrichten

De servicepunten zijn het gezicht naar buiten.
Op een servicepunt kunnen deelnemers geld komen opnemen, storten of wisselen.
Elke nette zaak met balie komt in aanmerking om servicepunt te worden.
Voor de winkelier is het een kleine extra dienst –waar hij op zich niets aan verdient– maar die wel zorgt voor meer inloop.

Publieke lancering van de nieuwe munt

Als er een goed kernteam is, voldoende drukwerk op voorraad, mooi geld in de kluis, er een paar nuttige winkels meedoen, en er een servicepunt is geïnstalleerd, dan kan de nieuwe munt aan het publiek worden gepresenteerd.
Vanaf dat moment kan de gemeenschap zelf de munt groot maken, door ermee te betalen en elkaar daar enthousiast over te maken.

TOP